Home Interiör Kök Styrelsen Info till sökande Stipendiater Ansökning Maria Wine Artur Lundkvist Länkar Stadgar
Home Interiör Kök Styrelsen Info till sökande Stipendiater Ansökning Maria Wine Artur Lundkvist Länkar Stadgar
Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse Ansökningsformulär för stipendium Härmed ansöker undertecknad om stipendium som innebär fri vistelse på Artur Lundkvistgården  Hagstad,Oderljunga socken, Perstorps kommun. Vistelsen kan omfatta upp till två månader. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast ……………………………………  Ansökan ställs till:  Perstorps Bibliotek  Box 112 284 22 Perstorp